Förändringar på Bloggen

Hej!

Inom en snar framtid så kommer bloggen att genomgå ett antal förändringar – dock till det bättre.

Jag hade som mål att skriva en artikel i veckan, dock har privatlivet sina förpliktelser vilket gör detta nästintill omöjligt.

Hädanefter kommer artiklar att delas upp i korta och långa. De kortare artiklarna kommer att avhandla specifika ämnen, ofta av militärteknisk natur, medan de långa avhandlar större ämnen såsom säkerhetspolitik.

Korta artiklar kommer att publiceras i snabbare takt än de längre.

Vidare kommer bloggen att förflyttas till en egen hemsida med en bättre design och med en bättre möjlighet att hitta de ämnen man är intresserad av.

Slutligen kommer bloggen att presentera ett samarbete med Sveriges kanske största organisation inom militärhistoria. Detta samarbete kommer att innefatta recensioner och överblickar på böcker som endast finns att finna där.