PATRIOT Skall Försvara Sverige

I väntan på nästkommande (och lite längre) artikel, så är det på sin plats att kika på Sveriges nya luftvärnssystem.

Den svenska regeringen har beslutat att inköpa det amerikanska MIM-104 PATRIOT, ett kompetent luftvärnssystem med rötter i det Kalla kriget.

Så, lite snabb fakta, vad är det vi får för pengarna?

 

PATRIOT - En Klenod Från Det Kalla Kriget

Under större delen av det Kalla kriget saknade den amerikanska försvarsmakten ett luftvärnssystem för långdistans, detta stod i stark kontrast till Sovjetunionen som redan 1958 hade introducerat ett sådant (V-75 Dvina, eller av NATO betecknat: SA-2). Det fanns ingen tvekan om att vid en eventuell konflikt i Centraleuropa, så skulle Sovjetunionen inom kort inneha ett luftherravälde.

Ett annat ökande hot var de sovjetiska medeldistansrobotarna, vilka var avsedda för att bekämpa mål bakom fiendens frontlinjer. Dessa var nästan enhetligt utrustade med, eller hade kapacitet att utrustas med, kärnvapenstridsspetsar. Således utgjorde dessa ett betydande hot mot de NATO trupper vilka fanns grupperade i Centraleuropa.

Men för att kunna bekämpa mål av denna sort krävs avancerad radar och robotar med kapacitet för att jaga mål som ofta kunde uppnå hastigheter på flera tusentals meter per sekund. Det var ur detta behov som PATRIOT-systemet hade sin födelse 1975, men det skulle dröja till 1984 innan det började tas i bruk tillfullo.

 

Varför Namnet PATRIOT?

Man skulle kanske kunna tro att det handlar om amerikansk nationalism, men likt många andra namn på vapensystem så är faktiskt PATRIOT en förkortning. Det står för: Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target.

Den egentliga beteckningen, MIM-104, har också en mening bakom sig. Det är en förkortning som används för katalogisering av olika vapensystem.

Den första bokstaven (M) står för vilken typ av vapen det handlar om, i det här fallet: Guided Missile (målsökande robot).

Den andra bokstaven (I) står för vilken uppgift vapnet har, i detta fall: Interception (ungefärligt: jakt).

Och slutligen betecknar den sista bokstaven (M) hur vapnet avfyras och grupperas, i detta fall: Ground Launched, Mobile (mobil markavfyrning).

 

Radarsystemet

PATRIOT:s radarsystem, AN/MPQ-53, är en avancerad multifunktions radar med elektroniskt styrd antenn. Själva radarantennen består utav ca 5 000 sändare/mottagare, genom vilka man kan styra radiovågorna utan att själva antennen rör sig. Detta innebär att radarn kan söka, störsända, samt identifiera och bekämpa mål samtidigt - allt från en och samma antenn, utan att behöva ytterligare radarsystem.

Radarsystemet har en minimum räckvidd på runt 3 kilometer och en max räckvidd på runt 70-170 kilometer beroende på variant. Ett radarsystem av denna typ kan söka och spåra upp till 100 olika mål, medan den också kan styra upp till 9st robotar mot sina mål.

Senare modeller av denna radar, AN/MPQ-53/65, har förbättrad kapacitet för att bekämpa ballistiska robotar med en maximal hastighet på runt 3 000 meter per sekund.

En kompetent operatör kan med hjälp utav radarsystemet spåra, låsa och bekämpa ett eller flera mål inom loppet av 10-15 sekunder. Systemet är även till en stor del automatiserat av datorer.

Denna typ av radar är svår att störsända och att lura med olika motmedel. Radarn kan också spåra och bekämpa hot såsom radarsökande robotar, vilka annars är ett stort hot för radarsystem.

PATRIOT-systemet förlitar sig på den avancerade AN/MPQ-53 radarn för att upptäcka och att bekämpa mål. Radarn är av en typ som kallas för "phased-array/electrically scanned array" (ESA), eller på svenska kallad för elektrisk styrd antenn. Själva radarantennen består utav tusentals elektriskt styrda sändare/mottagare vilka kan styra radiovågor utan att antennen i sig rör på sig. Detta möjliggör att radarn kan utföra ett stort antal olika uppgifter samtidigt, vanligtvis kräver detta ett flertal konventionella radarsystem. Vidare så innebär det även att denna typ av radar är svårare att störa via störsändning eller andra motmedel. Samtidigt som radarn söker efter mål (A), så kan den samtidigt låsa och bekämpa andra mål (B). Radarn har också inbyggd möjlighet att identifiera olika typer av mål (D) och kan även störsända på egen hand (C). Radarsystemet kan belysa och spåra upp till 100 olika mål och samtidigt styra 9st robotar mot sina mål. Grafik: krigsvetenskap.blogg.se, Flygplansikon: Marc Anderson.
 

Luftvärnsroboten

Själva roboten är ca 5,8 meter lång och väger runt 700 kg, varav stridsspetsen utgör någonstans mellan 84-90 kg sprängmedel. Runt sprängmedlet finns dubbla lager med förberett splitter, för att få maximal splitterverkan mot ett mål.

Roboten uppnår en maximal hastighet på mellan 2250 till 2650 knop (ca 4167-4907 km/h). Roboten kan bekämpa hot som flyger på en höjd mellan 9 till 24 300 meter och kan stiga med en hastighet av mellan 500-600 meter per sekund.

Detta möjliggör att roboten kan bekämpa andra robotar som flyger lågt över terrängen eller vattenytan, som de flesta sjömålsrobotar och kryssningsrobotar, men även ballistiska robotar på hög höjd.

Trots att radarn kan upptäcka och låsa mål på mycket långa avstånd, så har själva roboten en maximal räckvidd på runt 70-90 kilometer - återigen beroende på variant. Varianter avsedda för att bekämpa ballistiska robotar har en räckvidd på mellan 20-35 kilometer mot dessa mål.

Robotens styrsystem är en så kallad: Track-via-Missile. Detta innebär att radarn belyser målet och när de reflekterande radiovågorna mottas av radarn så uppdateras robotens kurs via radiolänk. Moderna varianter av roboten har även en egen radar, vilken aktiveras när den närmar sig sitt mål.

 

Gruppering

En PATRIOT bataljon består utav mellan 5-6st batterier om 6st avfyrningsanordningar i varje. Varje batteri består i sin tur av mellan 2-3st plutoner, med uppgifter såsom eldledning och underhåll av avfyrningsanordningarna.

Varje pluton utgörs av mellan 70-90st soldater, men hur den svenska grupperingen kommer att se ut återstår att se.

Radarsystemet och avfyrningsanordningarna är placerade på lastbilar och kan grupperas på runt en timme.

 

Summa Summarum

PATRIOT-systemet har en något ostadig bakgrund. Under Kuwaitkriget på 1990-talet misslyckades systemet med att skjuta ned en irakisk SCUD-missil vilket ledde till att 28st amerikanska soldater miste livet.

Efter detta fick PATRIOT-systemet ett oförtjänt dåligt rykte. Det visade sig i efterhand att systemet ifråga hade varit operativt i över 100 timmar och detta skapade problem med mjukvaran i datorsystemet.

Men dessa brister korrigerades och under det första Irakkriget 2003, så hade systemet större lycka med att bekämpa irakiska robotar. Även i vår nutid, i kriget i Syrien och i Saudiarabien, har PATRIOT-systemet varit framgångsrikt för att bekämpa olika typer av ballistiska robotar.

PATRIOT är ett mycket kapabelt system som kommer att sätta käppar i hjulen för ett potentiellt hotfullt luftherravälde runt Östersjön. Gruppering av detta system på Gotland skulle ändra säkerhetsläget i området markant, men även ge Sverige ett större spelrum inom säkerhetspolitiken.

Detta blir det första moderna luftvärnssystemet för Sverige, någonting som har varit en stor brist med tanke på de rådande omständigheterna och den moderna krigföringens natur.

 

 

Kommentera här: